Una de les característiques que defineixen la cooperativa Pol·len edicions sccl és l’ecoedició.

L’ecoedició és una manera de gestionar les publicacions segons principis de sostenibilitat i de protecció del medi ambient. Quan ecoeditem publiquem sota estrictes criteris de protecció del medi ambient que ens permeten minimitzar l’impacte ambiental del llibre i aconseguir estalvis a partir de l’aplicació d’una sèrie de bones pràctiques.

Aquestes bones pràctiques afecten tot el cicle de vida de la publicació: des de la decisió de publicar o no, l’ecoedisseny, la impressió, la distribució, etc.

A més de calcular l’impacte ambiental dels nostres llibres a partir del software Bookdaper, comuniquem aquest impacte i els estalvis assolits en una motxilla ecològica (declaració ambiental de producte simplificada o DAP) que imprimim en tots els nostres llibres.

L’any 2010-2013 vam participar en el projecte europeu Greening Books (LIFE+) per investigar en l’ecoedició; en el projecte hi participàvem tres actors, el centre tecnològic Leitat, l’empresa Simpple i la impremta verda El Tinter. Pol·len edicions érem el segell editorial d’El Tinter.

En l’actualitat, seguim treballant en l’àmbit de l’ecoedició i l’ecodisseny.

Actes recents:

Referències

 

Mostra de la motxilla ecològica: