La distribució dels llibres de Pol·len Edicions es fa mitjançant la venda directa per internet o a través de qualsevol llibreria. Les nostres distribuïdores a llibreries són les següents.

A Catalunya
Virus
93 441 38 14
virus@pangea.org
www.viruseditorial.net

A Menorca
Arrela edicions
editorialarrela@gmail.com

A Euskal Herria i La Rioja
Elkar 94 331 03 01
irodriguez@elkar.com
www.elkar.com

A Madrid i rodalies
Traficantes de sueños 91 185 77 73
distribuidora@traficantes.net
www.traficantes.net

A Andalusia
Ediciones MÁGINA, S.L
958 55 33 24 – 958 488 001
magina@edicionesmagina.com
www.edicionesmagina.com

 Per a qualsevol altra qüestió envieu-nos un correu a: info@pol-len.cat