Pol·len Edicions

E-mail: info@pol-len.cat
Adreça física: Pere Serra, 15, 08173 Sant Cugat del Vallès (dins de La Politja, ETSAV-UPC).

Adreça fiscal: plaça Miquel Ros, 5, 08198 La Floresta (Sant Cugat del Vallès)

En relació a les comunicacions per email, en aquests moments tenim la planificació editorial completa i no acceptem manuscrits. Gràcies per la comprensió.