Els secrets de l’ecoedició

12,00

Tot el que han de saber les persones involucrades en la redacció, l’edició, el disseny i la impressió de llibres a la
recerca de l’excel·lència.

En estoc

---

Tot el que han de saber les persones involucrades en la redacció, l’edició, el disseny i la impressió de llibres a la
recerca de l’excel·lència.
El Grup d’Ecoedició de Barcelona, organitzador de la reunió anual del Parlament de l’Ecoedició, té com a aparador de les seves activitats i propostes al web www.ecoedicio.cat.
El present manual compila tot el que s’ha fet en aquest terreny i tot el que se li demana al nou llibre. El mètode és el CRC: calcular (i informar), reduir i compensar, seguint en aquest ordre la jerarquia de prioritats. I ha estat escrit per les persones que ho saben tot i no fan res, per les que no saben res i ho volen fer tot, i per les que volen
fer més per amor a l’ofici, per respecte al lector, per desig d’excel·lència i per estimació a aquest món que compartim.
Adquireix la versió digital a través d’Edi.cat.