Quaderns de l’ICA número 29. Viure, sentir i experimentar: noves perspectives de recerca sobre la joventut al segle XX

12,00

Subcultures, tribus urbanes , bandes llatines, escenes, estils i tendències! Tots aquests conceptes i/o marques periodístiques van aparèixer i es van popularitzar a l’Estat Espanyol a partir de les dècades dels ’70 i ’80 com a formes, a vegades exitoses i a vegades no gaire, d’entendre les manifestacions culturals de la joventut.

En estoc

---

Subcultures, tribus urbanes , bandes llatines, escenes, estils i tendències! Tots aquests conceptes i/o marques periodístiques van aparèixer i es van popularitzar a l’Estat Espanyol a partir de les dècades dels ’70 i ’80 com a formes, a vegades exitoses i a vegades no gaire, d’entendre les manifestacions culturals de la joventut. A partir de les primeres expressions més homogènies i no gaire permeables les unes amb les altres de les primeres dècades, vam passar per la globalització i heterogeneïtat de les cultures juvenils que semblaven haver allunyat la classe social dels gustos. Després, les migracions transnacionals d’una banda i la democratització de la xarxa internet d’una altra van tornar a modificar les escenes i els carrers on ara conviuen formes diferents d’entendre i expressar el ser jove aquí, allí i avui. Aquesta diversitat és la que s’ha volgut mostrar en aquest dossier buscant col·laboracions interdisciplinàries (antropologia, sociologia i historia), internacionals pel que fa l’àmbit etnogràfic (Catalunya, Espanya, Itàlia, Àfrica i Llatinoamèrica) i heterogeni per les adscripcions de les i els joves. Viure, sentir i experimentar com a joves i com a investigadores i investigadors de la joventut al segle XXI.