Cmes

Cmes

Jordi Pujol Soler i Carles Riba són membres de l’associació sense ànim de lucre CMES (Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible). L’entitat produeix i divulga coneixement orientat a impulsar la transició a un model energètic i social sostenible, basat al 100% en fonts renovables. Va ser fundada l’any 2012 per un grup de professionals dels camps de l’enginyeria, preocupats per trobar alternatives a l’actual model energètic que, dominat pels combustibles fòssils i la fissió de l’urani, esgota els recursos i aboca a una crisi mediambiental, econòmica i social sense precedents a nivell mundial.

Són autors del llibre La transició ineludible. Energies renovables i economia solidària.

scroll to top