Jordi Estivill

Jordi Estivill és sociòleg, cooperativista, membre de la Xarxa d’economia solidària (XES) i i fundador de RIPESS-Europa. Autor de nombrosos treballs sobre desenvolupament local, exclusió social i economia solidària.

scroll to top