Salomó Marqués

Salomo Marques

Ha estat catedràtic d’Història de l’Educació a la Universitat de Girona i ha realitzat estudis sobre l’escola republicana i franquista, especialment l’exili i la depuració del magisteri a Catalunya, ha publicat llibres i articles sobre la matèria a Espanya, Mèxic, Veneçuela, Itàlia i França. Entre les seves obres, destaca L’exili dels Mestres. També ha presidit la Societat d’Història de l’Educació i la Societat Catalana d’Història de l’Educació i difós la trajectòria vital de les germanes Úriz Pi per terres catalanes. Ara publica Pioneres. Histporia i compromís de les germanes Úriz Pi.

scroll to top