Laura Calvet Mir

Laura Calvet MIr

Laura Calvet Mir Professora del postgrau de Dinamització Local Agroecològica (DLAe); llicenciada en Ciències Ambientals (2006) a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va cursar un Màster en Economia Ecològica (UAB, 2007), doctora en Ciències Ambientals per la UAB (2011). És investigadora sènior al Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya i investigadora vinculada a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB. Ha treballat en projectes interdisciplinaris nacionals i internacionals des de 2007 i en agricultura rural i urbana.

És co-autora de Terra d’aprenentatges (Pol·len, 2023).

scroll to top