Adobant l’arquitectura II. Organització cooperativa i món professional (Curs 2023)

12,00

Adobar l’arquitectura és enriquir-la, assaonar-la per a donar-li un gust especial. És possible adobarla amb els valors de l’economia social i solidària? Després de la primera edició del curs ‘Organització cooperativa i món professional’ (2022), ara arriben els resultats de la segona edició del curs (2023), on porfesssorat i alumnat presenten els seus articles i treballs per a intentar donar resposta a aquesta pregunta.

Autoria: Escriuen en aquest llibre: Simona Cerr i Adrià Vilajoana (Arqbag), Marc Dalmau (La Ciutat Invisible), Montse Lamata (Ensó), Eva Vilaseca (Espai Ambiental), Lali Daví (La Dinamo), Anaïs Bas (Cíclica, scccl), i Inés Aquilué (ETSAV-UPC).a més de tot l’alumnat de la segona edició de @Coop_etsav: Bernat Renau Oliveras, Eric Peña Blanco, Víctor Rufart Gimeno, Niccoló Santana Usai, Irena Yi Serra Arroyo i Tomás Vidal García; Joane Unanue Moyua, Irene Perez-Mallaina Otazua, Manuel Sordo Ruiz, Clara Dominguez Gallardo, Oriol Cruz Trullàs i Olivia Pazos Iturrioz; Paula Gala Pérez, Oihane Larruskain París, Juan Murillo Sánchez, Alberto Padial Collado, Aura Rodríguez Escandell i Laura Thomson Paciucci; Mar Bayé Ginesta, Pol Blasco Soler, Àngel Joaniquet Oriol, Cristòbal Martínez Faixes, Luís Pasqual Delgado, i Marc Rodríguez Flores; Abril Espuñes Capdevila, Ares Franquès Castellà Cèlia Botella Valls, Laura Gasa Mogas, i Maria Pérez Trilla; i Paula Llongueras, Aina Macedo, Ricardo Javier López, Irene Pinyol, Mònica Piqué i Núria Rodríguez.
Llengua: català
ISBN: 978-84-18580-89-5
Edita: Pol·len edicions i Arqbag cooperativa d’arquitectura (sèrie SOSTRES)
Any: 2023
Pàgines: 244
Col·lecció: L’Observatori | Sostres
Gènere: Arquitectura | Economia Social i Solidària
Format: 11,5 x 16,5 cm
Petjada de carboni (CO2 eq.): 579 grams CO2
PVP: 12 euros

Adobar l’arquitectura és enriquir-la, assaonar-la per a donar-li un gust especial. És possible adobarla amb els valors de l’economia social i solidària? Després de la primera edició del curs ‘Organització cooperativa i món professional’ (2022), ara arriben els resultats de la segona edició del curs (2023), on porfesssorat i alumnat presenten els seus articles i treballs per a intentar donar resposta a aquesta pregunta.
Arqbag és una cooperativa de treball associat sense afany de lucre, que apostem per nous models de relació entre les persones, l’habitabilitat i el territori. Entenem l’arquitectura com la gestió transversal dels recursos energètics, ambientals, econòmics i socials, posant èmfasi en els processos i no només en el resultat. La nostra activitat s’articula segons tres línies complementàries: Participació, Construcció, Energia i Salut. Treballem per una arquitectura de baix impacte i de proximitat amb la comunitat, les usuàries i amb el teixit acadèmic, a través de projectes de recerca-acció i transferència de coneixement.
Escriuen en aquest llibre: Simona Cerr i Adrià Vilajoana (Arqbag), Marc Dalmau (La Ciutat Invisible), Montse Lamata (Ensó), Eva Vilaseca (Espai Ambiental), Lali Daví (La Dinamo), Anaïs Bas (Cíclica, scccl), i Inés Aquilué (ETSAV-UPC).a més de tot l’alumnat de la segona edició de @Coop_etsav: Bernat Renau Oliveras, Eric Peña Blanco, Víctor Rufart
Gimeno, Niccoló Santana Usai, Irena Yi Serra Arroyo i Tomás Vidal García; Joane Unanue Moyua, Irene Perez-Mallaina Otazua, Manuel Sordo Ruiz, Clara Dominguez Gallardo, Oriol Cruz Trullàs i Olivia Pazos Iturrioz; Paula Gala Pérez, Oihane Larruskain París, Juan Murillo Sánchez, Alberto Padial Collado, Aura Rodríguez Escandell i Laura Thomson Paciucci; Mar Bayé Ginesta, Pol Blasco Soler, Àngel Joaniquet Oriol, Cristòbal Martínez Faixes, Luís Pasqual Delgado, i Marc Rodríguez Flores; Abril Espuñes Capdevila, Ares Franquès Castellà Cèlia Botella Valls, Laura Gasa Mogas, i Maria Pérez Trilla; i Paula Llongueras, Aina Macedo, Ricardo Javier López, Irene Pinyol, Mònica Piqué i Núria Rodríguez.